Bruslisch 2

Brusla Schproch, Gedichte, Bledsinn un Geschichde

Inhalt

s‘ foher Gschwätz

 Mei Brusl
Waisch noch ?
Vertraute Flecklè
disslè
s‘Geheimnis
s‘Salz èn dè Kneip
Kinna mit Bart
Näglschrauber
Blass
Alt seiner
Freundlich grüßè!
Holzlumbè
Vertraute Tön
s Gebäude
Schnogèbobbl
Kaffeegränzl
Eilich
Naturprodukt
Bitte nèt
Gsichda
der die das
Nix gfunnè
Unschderblich
Geschenk der Liebe

Mein Schdernèholer
Also
Wellelängè
Bleedsinn-DateienLausbuwè
Brav, wenn se  schlofè
Do ghörè ma nòh
Gott behütet
Fürschdè-Dialekt
Amaliebrunnè
è Prunkschdig
Theater
Erkenntnis
Èm Holzmarkt
Dünkl
gratis
Gscheide Fehla
11 Sachè
guter Rad
Dè Uffròìma
der widda
driwwa un drunna
Au do
Wennich Gscherr
Die Zeitmaschin
d‘Schbeisekaat

d‘ Oas
è Gwidda
Badè
Mundprobaganda
Maulkorb
Brusla Schproch
è Basis
Hallo Babba
Männ èkèn
Brusla Kinna
Zipflmütz
s‘Hemm
Dè Bollè-Fall
d‘Mòinung halt
Sockèloch
heijejei
von d‘Kinna vun dè Kolwegass
Du
Igelogie
Dè Endèköpfa
Humor un Geischt
s‘Licht brènnt
dòhòm
Èn Vorsatz